Dutch Jazz: The Jazzinvaders spelen Herbie Hancock

Dutch Jazz: The Jazzinvaders spelen Herbie Hancock

Het eerder voor zaterdag 17 maart aangekondigde concert in Jazzpodium DJS van The Jazzinvaders met nieuw repertoire kan helaas niet doorgaan en wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum. In verband met deze plotselinge wijziging komt een groot aantal leden van...

The Jazzinvaders albumpresentatie

  Op zaterdag 14 mei presenteren The Jazzinvaders hun album Find the Love in Jazzpodium DJS. Op dit vijfde volwaardige album van deze deels Dordtse band is nog sterker dan voorheen hun voorliefde voor disco-funk te horen. Find the Love is sterk beinvloed door de...