Dutch Jazz: The Jazzinvaders spelen Herbie Hancock

Dutch Jazz: The Jazzinvaders spelen Herbie Hancock

Het eerder voor zaterdag 17 maart aangekondigde concert in Jazzpodium DJS van The Jazzinvaders met nieuw repertoire kan helaas niet doorgaan en wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum. In verband met deze plotselinge wijziging komt een groot aantal leden van...