fbpx

Huisregels Muziekpodium DJS

 • VIP- of leden kaart –U dient deze bij binnenkomst te tonen.
 • Geldige legitimatie verplicht ; In geval van twijfel over uw leeftijd, dient u dit middels een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
 • Recht van weigeren – aantal toegelaten gasten: 100 personen. Indien er zich 100 gasten in de zaak bevinden, behouden wij ons het recht u de toegang te weigeren.
 • Houding bezoeker; Onze gasten mogen zich niet hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en gedrag).
 • Overlast, Alcohol & Drugs; Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd. – Het bezitten, gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde bezig, gebruik of handel van drugs, volgt verwijdering van de betreffende persoon/ personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook, door uiterlijk en gedrag overlast voor anderen veroorzaken.
 • Het is niet toegestaan eigen eet- en drinkwaren binnen ons bedrijf mee te nemen dan wel te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan om glazen/glaswerk mee naar buiten te nemen
 • Hinderlijk, intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten – Het benaderen van andere bezoekers dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • Hinderlijk en aanstootgevend gedrag tegen personeel en bezoekers wordt niet geaccepteerd en kan tot verwijdering leiden.
 • Vernieling en Vandalisme – Bezoekers die zich bij het verlaten van de horecagelegenheid luidruchtig gedragen dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, wordt in het vervolg de toegang geweigerd. – Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang (blijvend) worden ontzegd.
 • Wapens-Het bezit van wapens is ten strengste verboden; Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij ten alle tijden de politie; en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd.
 • Verboden te roken in horecagelegenheid en hal.
 • Verloren en/ of gevonden voorwerpen – Wie kleding of andere voorwerpen kwijtraakt in dit bedrijf, kan daarvoor niet de horeca onderneming aansprakelijk stellen. – Als u in dit bedrijf een voorwerp vindt wat een andere bezoeker toebehoort, dan dient u dit bij het personeel in te leveren. – Gevonden voorwerpen worden uiterlijk 1 maand bewaard.
 • Overtreding huisregels – Bij het niet instemmen met de huisregels, uitlokken van overtredingen of het aanzetten hiertoe wordt de toegang automatisch geweigerd/ ontzegd. – Bij overtreding van wet of huisregels zullen eventuele, aan het Jazzpodium DJS , opgelegde boetes worden verhaald op de overtreder/ bezoeker.
 • klachten– heeft u klachten van welke aard dan ook? Meldt ze onmiddellijk bij een medewerker of neem contact op met het bestuur!

Het bestuur van Muziekpodium DJS, juni 2018