fbpx

ANBI

Culturele ANBI status Muziekpodium DJS

ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Deze status is per 2015 toegewezen aan Stichting Concert / Muziekpodium DJS (RSINnr 801349825).

Dit heeft zowel voor Muziekpodium DJS als voor donateurs fiscale voordelen:

  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
  • Een anbi hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de anbi ontvangt.
  • Uitkeringen die een anbi doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Wilt u de Stichting Concert / Muziekpodium DJS steunen met een aftrekbare, periodieke gift?

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld‘ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Publicatieplicht

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht tot publicatie van de volgende gegevens:

TOELICHTING